Rehabilitació energètica: una oportunitat d’inversió rendible i sostenible

Les ciutats son crucials en la lluita del canvi climàtic. Son responsables del 70% de les emissions globals, i només ocupen el 3% de la superfície terrestre. A Espanya s’impulsa el model dels edificis intel·ligents, mentre altres països ja consideren les ciutats intel·ligents o “Smart Cities”. El concepte Smart engloba la generació, gestió i emmagatzematge d’energies renovables, així com l’estalvi del consum d’energia mitjançant l’eficiència energètica.

L’objectiu d’aquestes iniciatives és millorar la salut de les persones i del planeta, tenir més justícia ambiental i mitigar els efectes del canvi climàtic.

Europa és el primer continent que es proposa la neutralitat climàtica per l’any 2050. Per aconseguir-ho, la transformació del sector immobiliari és essencial. Els Fons Next Generation de la Unió Europea, juntament amb altres incentius a nivell autonòmic i municipal, donen suport a projectes d’eficiència energètica i rehabilitació d’edificis i habitatges per aconseguir aquests objectius. 

Concretament, per assolir els objectius europeus, Espanya haurà de  rehabilitar un 27,4% dels habitatges, equivalent a 35.000 habitatges anuals fins al 2050.

El sector immobiliari haurà d’integrar la sostenibilitat seguint les normatives i estàndards internacionals d’eficiència energètica.

 • Mitigar els efectes del canvi climàtic
 • Múltiples ajudes i incentius públics
 • Valor afegit a la propietat i estalvi econòmic
 

Catalunya destaca prioritzant l’eficiència energètica com a clau per a la sostenibilitat. A Envolta Energia, facilitem solucions per a comunitats de propietaris per millorar la seva eficiència energètica, amb propostes de rehabilitació i la integració d’energies renovables, sigui a nivell particular o formant part d’una comunitat energètica.

La Rehabilitació, una millora transversal considerable

La rehabilitació d’habitatges millora la qualitat de vida a través de reparacions i millores als tancaments o aïllaments, sistemes de calefacció i il·luminació per millorar el nivell de confort.  Moltes vegades es dona més importància a l’eficiència energètica que a les energies renovables, mentre que ambdues haurien d’anar en paral·lel. En analogia a l’expressió sobre residus “el que menys contamina és allò que no es genera”, podem dir que “el que menys emet diòxid de carboni és el que no es consumeix.” . 

Oportunitat per estalviar i respectar el medi ambient

L’eficiència energètica no és només una obligació per normativa, sinó una oportunitat per a inversors i propietaris. Reduir els consums energètics permet directament estalviar costos a curt i llarg termini, contribuint significativament a la conservació del medi ambient. A més, l’usuari es protegeix de les oscil·lacions dels preus elèctrics i guanyant així independència energètica.  

“Reduir consums significa estalviar costos i reduir emissions (GEH).” 

Ajudes públiques: impulsat per la UE i el govern

Actualment, la Unió Europea i Catalunya ofereixen diverses línies d’ajuda per a promoure les comunitats energètiques principalment amb energia solar fotovoltaica, punts de càrrega i ajuts en rehabilitació de habitatges. Els instruments de polítiques públiques, que formen part del conjunt d’estratègies per accelerar la transició energètica inclou una llista amb les principals ajudes i subvencions, de les quals en destaquem les següents:  

 • Reducció de l’IBI: Molts ajuntaments ofereixen una bonificació de fins al 50% de l’impost de Béns Immobles durant fins a 5 anys per promoure la generació d’energia renovable.  
 • Next Generation i deducció  IRPF: A Espanya, la gestió dels fons destinats a la sostenibilitat i rehabilitació d’habitatges se centren en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb una inversió de 3.420 milions d’euros. A part d’incentivar econòmicament la rehabilitació residencial amb fons europeus, també hi ha iniciatives per poder desgravar l’IVA en la declaració d’IRPF. 
 • Programes de l’IDAE: L’Institut de Diversificació i Estalvi d’Energia de l’Estat promou les comunitats energètiques, la rehabilitació energètica d’edificis antics, el desenvolupament de projectes d’energia renovable prioritzant les persones amb desigualtat energètica.  
 

Rehabilitació, un acte sostenible i d’inversió rendible

Mesures com millorar l’aïllament tèrmic o integrar energies netes no només ajuden a complir amb els reptes de  descarbonització del sector immobiliari, sinó que també són una inversió molt rendible. La millora d’eficiència energètica es veu reflectida directament en l’increment de valor de la propietat immobiliària. En definitiva, aquesta pràctica genera un retorn econòmic i mediambiental positiu. 

Des d’una perspectiva energètica, es considera que les vivendes construïdes entre 1979 i 2006 són ineficients. Segons un estudi respecte a la certificació dels habitatges, el 82% dels edificis existents al territori espanyol, es troben a les lletres E, F i G, lletres més baixes en la certificació energètica. Això implica que la majoria dels habitatges tenen molt baixa eficiència energètica i com a conseqüència, una alta dependència als combustibles fòssils, principalment per a calefacció i aigua calenta sanitària, així com alts costos econòmics relacionats amb l’energia.  

“Abordar l’eficiència en edificis és clau per a la sostenibilitat de les ciutats”.  

Suport integral en la rehabilitació d’habitatges, transversalitat.

Existeixen components transversals que orienten i donen suport al procés de rehabilitació energètica. Aquests inclouen entitats, organitzacions i instruments de planificació de tota la cadena de valor. Aquestes entitats exerceixen funcions de col·laboració en l’execució de la rehabilitació, així com funcions observadores d’anàlisi i recerca. Aquesta transversalitat és essencial per a una transició energètica accelerada. 

 • Entitats de Planificació: Inclouen instruments com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) i les Àrees Urbanes d’Energia (AUE), juntament amb instàncies d’anàlisi social, cultural, urbà i arquitectònic. 
 • Entitats de Finançament: Agrupen instàncies i instruments tant de finançament públic com privat.
 • Recursos Humans: Comprendran sindicats, centres de formació i entitats governamentals relacionades amb l’ocupació. 
 • Desenvolupament Tecnològic: Involucra laboratoris de materials, centres de recerca (I+D+i) i universitats. 
 • Medi Ambient i Energia: Incorporen entitats centrades en la sostenibilitat ambiental, l’energia i la prevenció del escalfament global, com centres d’estudi, instàncies governamentals i ONGs.  

Compromís clar cap als objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

La sostenibilitat en habitatges residencials no és només una resposta a normatives, sinó una aspiració col·lectiva cap a un futur més saludable, verd i habitable. Junts avancem cap a un futur on edificis, infraestructures i habitatges contribueixin a la construcció de comunitats sostenibles i pròsperes. L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, amb suport de 193 països, representa un compromís global per abordar desafiaments socials, econòmics i ambientals. A Espanya, el Govern adopta aquests objectius com a principis centrals, donant rellevància a l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030, aprovada el juny de 2021. En aquest context, l’enfocament en la rehabilitació d’edificis, alineat amb l’ODS 11, busca promoure ciutats sostenibles i inclusives. 

 

La Unió Europea (UE) adopta àmpliament els eixos de desenvolupament de l’Agenda 2030, aplicant-los a polítiques públiques continentals i orientant els 27 països membres cap a aquests objectius. En el context d’aquest informe, destaquem objectius específics relacionats amb la rehabilitació energètica. La rehabilitació d’edificis emergeix com a element clau per afrontar reptes econòmics, socials i ambientals

 

 • Objectiu nº 8: Fomentar el creixement econòmic sostenible i l’ocupació productiva, posant èmfasi en la inversió en recursos humans i tècniques que impulsen un creixement econòmic més sostenible. 
 • Objectiu nº 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació, amb desenvolupament de processos industrialitzats per facilitar l’accés a l’habitatge, l’ús de materials locals i el desenvolupament d’eines innovadores. 
 • Objectiu nº 11: Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles, amb èmfasi en habitatges assequibles i saludables, una planificació inclusiva i la renovació d’habitatges per a un entorn urbà més sostenible. 
 • Objectiu nº 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles, amb èmfasi en el disseny d’edificis que augmentin la seva vida útil, la reutilització de materials i el desenvolupament de solucions que redueixin l’ús de productes no renovables. 
 • Objectiu nº 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic, ressaltant la integració d’energies renovables, l’ús de materials locals i renovables, i el disseny eficient d’edificis per reduir la demanda d’energia. 
 • Objectiu nº 17: Reforçar els mitjans d’implementació i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, amb èmfasi en la creació d’aliances per avançar en aquests objectius mitjançant la col·laboració de la indústria i el sector privat. 

Amb ENVOLTA ENERGIA, per la rehabilitació energètica...

 

Les iniciatives de rehabilitació d’habitatges són clau per mitigar els efectes del canvi climàtic i contribuir a la neutralitat climàtica europea per el 2050. Les ajudes públiques de la UE, governs autonòmics i ajuntaments ofereixen un marc propici per a la sostenibilitat, amb incentius significatius per a projectes d’eficiència energètica i rehabilitació. La rehabilitació no només millora la qualitat de vida i redueix consums energètics, sinó que també aporta un valor econòmic i mediambiental positiu a les propietats.  

 

Per a més informació sobre com millorar l’eficiència energètica i incorporar energies renovables a casa teva, contacta amb Envolta Energia, facilitadors de solucions sostenibles per a comunitats de propietaris, habitatges o empreses. 

Articles relacionats

Gasos renovables

Futur empresarial més sostenible : Petjada de carboni i nou reial decret

Empreses adapten-se a legislació ambiental, destacant canvis al Reial Decret 163/2014 sobre petjada de carboni. Les noves normes tenen un enfocament més rigurós en la sostenibilitat i amb més transparència. Les obligacions ampliades, entraran en vigor al gener de 2025 obligan a analitzar i publicar la petjada de CO₂ per empreses amb més de 250 empleats. Envolta Energia ofereix solucions per afrontar aquest canvi, fomentant una transició cap a un futur empresarial més verd i conscient.

Llegir més »
plaques solars barates
Energia Solar

Tancant amb èxit l’any: Envolta impulsa la descarbonització cap al futur

Envolta Energia celebra els èxits del 2023 en la descarbonització de l’energia mitjançant més de 50 projectes sostenibles, incloent instal·lacions fotovoltaiques i plantes de biogàs. Destaquen la instal·lació de 31 plantes solars, contribuint a la transició cap a energies renovables. La companyia expressa el seu compromís continu cap a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, desitjant a tots els stakeholders un pròsper 2024.

Llegir més »
Sostenibilidad y responsabilidad corporativa
Ajudes

Empreses i CSRD: El Camí Cap a un Futur Transparent i Sostenible

Converteix la sostenibilitat en el teu avantatge competitiu amb Envolta Energia. Desenvolupem plans adaptats a la nova CSRD per a empreses compromeses amb un futur verd i just. Destaca en transparència i responsabilitat corporativa. Parlem de la nova directiva europea que amplia la visió i amplifica la importància de la sostenibilitat i el seu equilibri amb el balanç econòmic.

Llegir més »