CONSULTORIA ENERGÈTICA I ENGINYERIA

Descarbonitzem el futur

Acompanyem a les organitzacions a implementar estratègies de sostenibilitat i descarbonització. Desenvolupem transicions energètiques neutres en carboni alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible. Dissenyem enginyeries d’alt nivell, des d’estudis de viabilitat a projectes executius.

Descarbonització: Consultoria energètica i enginyeria

Som aliats de les organitzacions per a fer la transició cap a un model de negoci més sostenible.

Definim una estratègia en sostenibilitat per a accelerar la descarbonització de la teva empresa, considerant necessitats energètiques, costos, petjada de carboni i incorporant sostenibilitat en productes i serveis. Avaluem opcions internes i externes, considerant regulacions, subvencions i mercats, per a implementar l’estratègia de manera global.

A Envolta oferim un servei complet de consultoria energètica i enginyeria per a desenvolupar una estratègia de sostenibilitat per a la teva organització:

Anàlisi intern de recursos, auditoria de CO₂ i necessitats actuals i a futur. Analitzem objectius empresarials per a alinear la sostenibilitat de manera realista.

Revisem el marc regulador i fiscal, ajudes i subvencions, i com els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) impactaran al teu negoci.

Pla d’acció amb escenaris a curt i llarg termini per a guiar la descarbonització en la teva empresa integrant la sostenibilitat en tota la cadena de valor, productes i serveis.

Executem l’estratègia seleccionada de manera integral, des de l’enginyeria fins a la integració de cada projecte en la companyia, sense intermediaris.

Impacta els resultats en la teva marca, servei i clients, sense caure en el greenwashing. Promou una nova cultura energètica i sostenible dins de l’empresa.

Definim indicadors reals i fiables per a contrastar l’impacte de cada acció. Assessorem per a certificar-se com a empresa BCorp.

Consultoria energètica i enginyeria

Enginyeria en desenvolupament de projectes

Estudis de
viabilitat

Plantegem estudis perquè es converteixin en projectes executables.

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica considerant limitacions reglamentàries i urbanístiques.
 • Avaluació de la localització i dimensionament de projectes.
 • Càlcul de producció d’energia i avaluació de la viabilitat econòmica.

Enginyeria bàsica i permitting

Enginyeria inicial per a optimitzar el disseny.

 • Criteris generals i bases per al desenvolupament de l’enginyeria detallada.
 • Especificacions tècniques i justificació de solucions proposades. Revisió de l’enginyeria conceptual, dimensionament d’equips i disseny d’instal·lacions.
 • Tramitació de documentació per a la legalització.

Enginyeria de
detall

Enginyeria per a executar projectes d'alta eficiència.

 • Disseny d’estructures, plans d’implantació i detall d’instal·lacions, diagrames de flux, PID, esquemes unifilars, ubicació d’espais, sistemes de control i especificacions d’equips.
 • Planificació del projecte i elaboració de pressupost detallat.
 • Tramitació de certificats finals d’obra i legalitzacions de projectes.

Assessorament en contractes de PPAs d'electricitat

A Envolta assessorem empreses en l’estructura i negociació de Power Purchase Agreement (PPA).

 • Solucions personalitzades en l’estratègia de compra d’energia, brindant informació i estimacions de costos per a alliberar temps als clients.
 • Anàlisi de les característiques i prioritats per a recomanar la millor opció de diversificació a curt, mitjà i llarg termini.
 • Identificació de les millors contraparts per a arribar a un acord de compravenda d’energia i minimitzar l’exposició a la volatilitat dels mercats energètics.

Compromisos claus de les empreses líders amb la sostenibilitat

Agenda 2030

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) es convertiran en una guia perquè les empreses avaluïn el seu impacte social, econòmic i mediambiental i enforteixin la reputació i les relacions amb els grups d’interès en aportar valor a la societat.

Els objectius 2030, a Espanya, queden definits dins del pla nacional d’energia i clima:

23%

reducció d’emissions respecte del 1990

Passar de 340,2 MtCO2 el 2017 a 221.8 MtCO2 al 2030.

42%

de tot el consum energètic provinent de les renovables

el qual ha de significar 74% de la generació elèctrica

39 GW

d’energia solar fotovoltaica per al 2030

Un increment sobre la potència instal·lada actual de més de 30 GW.

Addicionalment:

80%

de la inversió en descarbonització haurà de ser del sector privat.

Passar de 340,2 MtCO2 el 2017 a 221.8 MtCO2 al 2030.

22% i 27%

de les emissions d’indústria i transport, respectivament,

són dos sectors que hauran de fer un gran esforç per assolir els objectius marcats per Europa i l’estat espanyol.

Certificar la meva empresa en BCorp

El moviment B Corp promou empreses que compleixen alts estàndards de desenvolupament social i ambiental, transparència i responsabilitat legal.

“Ser B és utilitzar la força de l’empresa per canviar el món”

Què implica ser una empresa B Corp?

Quins són els beneficis d’obtenir la certificació B Corp?

Com em puc unir al moviment B Corp?

Ser B Corp vol dir complir rigorosos estàndards en molts camps. Des d’Envolta acompanyem organitzacions per: 

Alguns dels quals ja confien en nosaltres

Preguntes freqüents

La triple sostenibilitat abarca aspectes econòmics, socials i mediambientals, aplicant-la en la teva empresa implica considerar l’impacte financer, el benestar de les persones i la reducció de l’impacte ambiental en totes les decisions i operacions.

L’economia circular fomenta la reutilització, reciclatge i reparació de recursos, la qual cosa pot generar oportunitats per a crear productes i serveis més innovadors, sostenibles i rendibles.

Els impactes ambientals es classifiquen en categories internacionals com: impactes en l’aire, aigua, sòl, biodiversitat, salut humana, recursos naturals, canvi climàtic i energia, així com impactes socials i culturals.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU són: erradicar la pobresa, eliminar la fam, garantir salut i benestar, assegurar educació de qualitat, aconseguir igualtat de gènere, assegurar aigua neta i sanejament, promoure energia assequible i no contaminant, fomentar el treball decent i creixement econòmic, construir indústria, innovació i infraestructura sostenible, reduir desigualtats, promoure ciutats sostenibles, garantir consum i producció responsable, prendre mesures per a combatre el canvi climàtic, protegir vida marina i terrestre, promoure pau i justícia, forjar aliances per a aconseguir els objectius.

A Envolta estem en contacte continu amb organitzacions públiques per oferir una consultoria energètica i enginyeria que ens ajudi a identificar les oportunitats de finançament que sorgeixen concorde a projectes sostenibles. En cada cas, treballem en la preparació de propostes i documentació requerida per a sol·licitar les subvencions, així com en el seguiment del procés i assistència en la presentació d’informes per a garantir el compliment dels requisits.

Per a mesurar el progrés cap a la sostenibilitat i els ODS, s’utilitzen indicadors com la petjada de carboni, el consum d’aigua i l’eficiència energètica. També s’avaluen metes establertes en funció dels ODS, abastant àrees com a pobresa, gènere, educació i medi ambient. Una consultoria en sostenibilitat assisteix en la identificació d’indicadors clau i la recopilació de dades. Ajuda a interpretar resultats i recomana accions per a millorar l’acompliment ambiental i social, alineant-se amb els ODS i el compromís sostenible de l’empresa a llarg termini.

Les tecnologies clau per a la descarbonització de les operacions empresarials són: energies renovables que reemplacen fonts d’energia fòssil; l’emmagatzematge d’energia, permetent l’ús d’energia renovable de manera contínua; eficiència energètica, optimitzant el consum i reduint desaprofitaments; i la mobilitat sostenible, que fomenta l’ús de vehicles elèctrics. En adoptar aquestes tecnologies, les empreses poden reduir significativament les seves emissions de carboni i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

L'alternativa propera per a solucions integrals

Persones compromeses amb la descarbonització. Impulsem nous models energètics, projectes clau en mà, des de l’enginyeria, ajudes i finançament, fins al manteniment sense intermediaris.

1430
Potència instal·lada
(kWp)
1200
Número de plaques
0
Clients satisfets
0
Reducció d'emissions
(ton. Co2 equiv.)

Parla amb un especialista!