HIDROGEN VERD

Energia sostenible del futur

Impulsem la transició cap a una economia basada en l’hidrogen. Assessorem i analitzem com aquest prometedor vector energètic podrà integrar-se en la nostra economia i treure-li el màxim profit possible. Acompanyem empreses en projectes de generació d’hidrogen verd.

Beneficis de l'hidrogen verd

Desenvolupem projectes per a promoure un futur energètic zero emissions, preparant a la indústria per a la transició energètica necessària per a la descarbonització del futur.

Energia neta

L'hidrogen verd es produeix a partir de fonts d'energia renovable sense generar emissions. En processar-se, només emet vapor d'aigua i no deixa gasos d'efecte d'hivernacle en l'aire.

Emmagatzematge eficient

Combustible altament versàtil pel que es pot emmagatzemar i transportar. Pot emmagatzemar a gran escala els excedents d'electricitat renovable.

Sectors clau

Usat en la fabricació de combustibles renovables dirigits a sectors industrials que difícilment poden electrificar-se, com el transport pesat o la indústria.

Transport i distribució

Pot ser comprimit, liquat o barrejat amb altres compostos com l'amoníac per a facilitar la seva manipulació i distribució.

Què és l'hidrogen verd?

L’hidrogen és l’element més lleuger i abundant en l’univers. En condicions normals ho trobem en estat gasós, sense olor, color o sabor. L’hidrogen verd es produeix a partir de fonts d’energia renovable, com l’energia solar i eòlica. Mitjançant un procés d’electròlisi, l’aigua es divideix en hidrogen i oxigen, generant un combustible net i altament versàtil. Aquest nou vector energètic no produeix emissions de carboni durant el seu ús, la qual cosa el converteix en una opció vital per a la lluita contra el canvi climàtic.

Actualment, segueix en desenvolupament la seva viabilitat econòmica per a l’adaptabilitat a les canonades. En un futur, les infraestructures com a gasoductes hauran d’adaptar-se i així reemplaçar els combustibles fòssils.

Existeixen altres tipus d'hidrogen?

El "Pantone" de l'hidrogen:

És important destacar que els colors són una manera de classificar l’hidrogen segons el seu origen i el seu impacte ambiental, però en realitat, l’hidrogen és incolor com a element químic.

Hidrogen negre, marró o gris

Hidrogen negre, marró o gris

Produït a partir de combustibles fòssils com el gas natural, el lignit o el carbó, generant altes emissions de diòxid de carboni (CO₂).

Hidrogen groc

Hidrogen groc

Obtingut per electròlisi de l'aigua, de diverses fonts elèctriques, renovables o fòssils. També s'anomena hidrogen groc el provinent a energia solar.

Hidrogen blau i turquesa

Hidrogen blau i turquesa

Produït a partir de combustibles fòssils, principalment el gas natural, però utilitza tecnologies de captura i emmagatzematge de carboni per a reduir les emissions de CO₂.

Hidrogen verd

Hidrogen verd

Produït fent ús de fonts d'energia renovable, com l'energia solar o eòlica, a través de l'electròlisi de l'aigua. És el tipus més net i sostenible d'hidrogen.

Hidrogen rosa

Hidrogen rosa

Produït, a través de l'electròlisi o separació de la molècula de l'aigua, utilitzant electricitat generada a partir de la radioactivitat en centrals nuclears.

Hidrogen blanc

Hidrogen blanc

Es refereix a l'hidrogen que es troba de manera natural, sense necessitat de produir-lo mitjançant processos industrials. Està en recerca.

Hidrogen rosa

Hidrogen rosa

P Produït utilitzant electricitat a partir de centrals nuclears a través de l'electròlisi de l'aigua.

Hidrogen blanc

Hidrogen blanc

Es refereix a l'hidrogen que es troba de manera natural, sense necessitat de produir-lo mitjançant processos industrials. Està en recerca.

Com s’integra l’hidrogen verd en les operacions d’una empresa?

La revolució actual de l’hidrogen verd cerca oferir solucions de reducció d’emissions en processos industrials existents per a molts sectors.

Uneix-te a la revolució de l'hidrogen verd!

Involucra't en la transició

La nostra experiència en energies renovables i el nostre compromís amb l'excel·lència ens posicionen com el teu soci tecnològic ideal en descarbonització. Junts, podem impulsar l'adopció de l'hidrogen verd, la producció i marcar la diferència en la lluita contra el canvi climàtic.

Preguntes freqüents

L’hidrogen és l’element més lleuger i abundant en l’univers. En condicions normals ho trobem en estat gasós, sense olor, color o sabor. Es troba majoritàriament en forma de compostos i es produeix a partir de la reacció d’hidrocarburs amb vapor o de l’electròlisi de l’aigua, per això és considerat un vector energètic i no una font d’energia.

En l’actualitat, les aplicacions de l’hidrogen són principalment en el sector industrial, on és usat per a la producció d’amoníac, hidrogenació d’olis orgànics comestibles, fabricació de vidre i acer, en els processos de refinació, entre altres.

Sí, l’hidrogen verd és segur sempre que es manegi correctament. Es segueixen protocols i normes de seguretat rigorosos per al seu emmagatzematge, transport i utilització. A més, a ser un gas més lleuger que l’aire, es dissipa ràpidament en cas de fugides, minimitzant els riscos.

Actualment, l’hidrogen verd és més costós de produir en comparació amb altres fonts d’energia convencionals. Tantmateix, s’espera que el seu cost disminueixi a mesura que avancin les tecnologies de producció i s’assoleixin economies d’escala. No obstant això, s’espera que el seu cost disminueixi a mesura que avancin les tecnologies de producció i s’aconsegueixin economies d’escala.

Europa té ambiciosos objectius en el sector de l’hidrogen verd com a part de la seva estratègia per a una transició energètica sostenible. Aquests objectius s’estableixen en el marc del “Pacte Verd Europeu” i l'”Estratègia d’Hidrogen de la Unió Europea”. El principal objectiu d’aquest últim és assolir la neutralitat climàtica a Europa i comprèn de 3 fases:

Fase 1 (2020-2024): Descarbonitzar la producció existent d’hidrogen.

  • Descarbonitzar la producció existent d’hidrogen,
  • 6 GW en potència d’electrolitzadors d’hidrogen renovable a Europa per al 2024,
  • 1 milió de tones d’hidrogen renovable per al 2024.

 

Fase 2 (2024-2030): Expandir l’ús de l’hidrogen verd a nous sectors.

  • 40 GW en potència d’electrolitzadors d’hidrogen renovable a Europa per al 2030,
  • 10 milions de tones d’hidrogen renovable per al 2024,
  • Expandir l’ús de l’hidrogen a nous sectors.

 

Fase 3 (2030-2050): Aconseguir maduresa en tecnologies d’hidrogen renovable i desenvolupar aquestes tecnologies a gran escala.

  • Aconseguir maduresa en tecnologies d’hidrogen renovable,
  • Desenvolupament d’aquestes tecnologies a gran escala.

L'alternativa propera per a solucions integrals

Persones compromeses amb la descarbonització. Impulsem nous models energètics, projectes clau en mà, des de l’enginyeria, ajudes i finançament, fins al manteniment sense intermediaris.

1430
Potència instal·lada
(kWp)
1200
Número de plaques
0
Clients satisfets
0
Reducció d'emissions
(ton. Co2 equiv.)

Parla amb un especialista!