POLÍTICA D'ACCESSIBILITAT

L’empresa ENVOLTA ENERGIA GLOBAL SL s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://envoltaenergia.com/ excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment.

Aquest lloc web és Parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible.

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Falta de conformitat:
 • Poden existir algunes imatges l’alternativa de les quals no estigui implementada o no sigui correcta – – Requisit 9.1.1.1 Contingut no textual UNE-EN 301549:2022.
 • En els formularis, pot haver-hi camps que no s’hagin facilitat el seu emplenat a través de sistemes automàtics – Requisit 9.1.3.5 Identificar el propòsit de l’entrada UNE-EN 301549:2022.
 • Pot haver-hi elements el contrast dels quals no sigui prou en algunes pàgines – Requisit 9.1.4.3 Contrast UNE-EN 301549:2020.
 • Pot haver-hi camps de formulari on la seva etiqueta no sigui correcta o no existeixi – Requisit número 9.3.3.2 Etiquetes o instruccions d’UNE-EN 301549:2022.
 • Poden existir alguns errors d’anàlisi en el codi – Requisit número 9.4.1.1 Processament d’UNE-EN 301549:2022
 • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No resulta aplicable.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.
 • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
  Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a arxius ofimàtics de diferents organismes que hagin de publicar-se en aquest lloc.
 
 

Observacions i dades de contacte

 • Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018] com, per exemple:
  Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del següent formulari de contacte o trucant al telèfon +34 621 14 20 57 de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.
 

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
 
 

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.