Empreses i CSRD: El Camí Cap a un Futur Transparent i Sostenible

En un important pas cap a la transició a un sistema econòmic i financer sostenible, el Parlament Europeu i el Consell han establert la Directiva (UE) 2022/2464, també coneguda com a CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive o Directiva de Comunicació en Sostenibilitat Corporativa). Es tracta d’una modificació de normativa que serà aplicable al gener 2024, alineada amb el Pacte Verd Europeu i els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

En un món cada vegada més conscient de la importància de la responsabilitat social, les empreses estan marcant el camí cap a un futur més sostenible i ètic. La RSE no és simplement una tendència, sinó una obligació i pot ser vista com una estratègia empresarial intel·ligent amb beneficis econòmics. Amb l’objectiu d’impulsar la transició cap a una economia sostenible, el Parlament Europeu modifica la llei que obliga les empreses a publicar un reporting de sostenibilitat íntegre amb algunes modificacions enfocades en reportar información per millorar la responsabilitat de les empreses. 

Compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial (RSE)

Des de gestionar riscos i complir amb les expectatives dels stakeholders fins a contribuir al benestar de la comunitat o reduir la petjada de carboni o empremta ambiental, aquestes companyies busquen equilibrar l’èxit econòmic amb l’impacte positiu en la societat i el medi ambient. Adoptar pràctiques socialment responsables aporta visibles beneficis a la societat i a les mateixes empreses. 

 

La construcció d’una reputació positiva, l’atracció de talent, la diferenciació competitiva i l’accés a mercats i finançament són només alguns dels fruits que recullen aquells que abracen la responsabilitat social empresarial. Les empreses compromeses només responen a les expectatives en els tres pilars de la sostenibilitat (econòmic, social i ambiental), si no que també segueixen normatives internacionals i nacionals. Organitzacions com la Global Reporting Initiative i el Pacte Global de les Nacions Unides guien els esforços d’aquestes empreses cap a la sostenibilitat. 

La Unió Europea impulsa la transparència en la sostenibilitat

El Parlament Europeu i el Consell han establert la Directiva (UE) 2022/2464, coneguda com a CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). L’objectiu clau de l’actualització de normativa és maximitzar la sostenibilitat en el sistema econòmic i financer, reduint les emissions i els costos de les empreses. La CSRD, aprovada el 14 de desembre de 2022, marca un canvi trascendental en l’evolució dels informes de sostenibilitat.

Busca optimitzar potencial del mercat únic europeu en contribuir a una economia més sostenible i integradora alineant-se amb el Pacte Verd Europeu i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La CSRD redefineix el panorama de la “informació no financera” a “informació de sostenibilitat”, afectant a més de 50.000 empreses i multiplicant significativament el seu abast.

La Directiva destaca obligacions clau per a les empreses, que entraran en vigor en 2024:

 • Les empreses hauran d’incloure un informe de gestió detallat que exposi l’impacte en qüestions de sostenibilitat i com aquestes afecten l’evolució, resultats i situació de l’empresa. Altres detalls com el model de negoci, objectius de sostenibilitat, polítiques, i més esdevenen essencials. Segons sigui necessari, les empreses proporcionin informació detallada sobre les seves activitats i cadena de valor, incloent-hi productes, serveis, relacions comercials i cadena de subministrament.
 • Firmat electrònic unificat i accessible: Les empreses hauran de publicar aquesta informació de manera accessible i en format electrònic unificat (llenguatge XHTML). Això facilitarà la seva inclusió al Punt d’Accés Únic Europeu.

A qui afecta la CSRD?

Les recents normatives de sostenibilitat, encapçalades per la Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD), tenen un impacte significatiu en diferents tipus d’empreses, des de gegants corporatius fins a PIMES. La idea és impulsar pràctiques sostenibles i responsables en empreses de diverses mides i sectors.

Aquí presentem com afecta diferents categories d’empreses:

 • Grans empreses. Totes les grans empreses estan sota l’abast de les noves normes, independentment de la seva cotització en mercats regulats. Perquè es considerin com a gran empresa, la normativa diu que ha de complir almenys dos requisits:
  • Ingressos superiors a 40 milions d’euros,
  • Actius totals superiors a 20 milions d’euros, 
  • Més de 250 empleats durant l’exercici.
 • Empreses que cotitzen. La regulació s’estén a totes les empreses que cotitzen en mercats regulats, excepte les microempreses.
 • També s’aplica a empreses d’assegurança i entitats de crèdit, sense importar la seva forma jurídica.
 • Les microempreses i PIMES no cotitzades no tenen l’obligació de complir amb la directiva, però poden fer-ho de manera voluntària.
 

Les empreses que no tenen la seva base a Europa, però operen a la Unió Europea, estan sotmeses a les normes si el seu volum de negoci net supera els 150 milions d’euros. A més, han de tenir almenys una filial o sucursal a la UE que superi certs llindars.

Què implica la CSRD?

La CSRD redefineix el panorama de la informació corporativa en matèria de sostenibilitat a la Unió Europea. Aquest canvi implica una transició de mentalitat per integrar el rendiment econòmic i l’impacte negatiu en el medi ambient. 

Beneficis d’adoptar la CSRD

Millorar la responsabilitat social és una declaració ètica de la marca. Contribuir positivament l’entorn social i ambiental reforça els valors fonamentals de l’empresa. La sostenibilitat també es tracta de gestionar els riscos relacionats amb aspectes socials, ambientals i de governança. Les parts interessades, inclosa la clientela, els treballadors i comunitats locals, esperen cada cop més que les empreses desenvolupin un paper actiu en la construcció d’un futur més sostenible. Aplicar la CSRD, aporta diversos beneficis com som: 

 • Reputació Empresarial: L’oportunitat de construir una reputació sòlida i positiva. La transparència en la divulgació d’informació de sostenibilitat contribuirà a guanyar la confiança dels teus clients, inversors i altres parts interessades.
 • Accés a Finançament: Complir amb les normatives de sostenibilitat pot millorar l’accés a finançament sostenible. Cada vegada més inversors i entitats financeres consideren la responsabilitat social com un factor clau en prendre decisions d’inversió.
 • Diferenciació CompetitivaDestacar en sostenibilitat et diferenciarà en un mercat cada vegada més conscient i orientat cap a pràctiques ètiques i sostenibles. Això pot convertir-se en un avantatge competitiu significatiu.
 • Atracció de TalentEls empleats, especialment les noves generacions, busquen treballar en empreses compromeses amb la sostenibilitat. Adoptar la CSRD pot ajudar a atreure i retenir talent de qualitat. 
Canvis principals respecte avui
 • Doble MaterialitatS’introdueix el principi de doble materialitat, obligant les organitzacions a identificar tant els impactes causats com els soferts.
 • Contingut de la Memòria: Les organitzacions han d’especificar objectius, metes, polítiques i resultats obtinguts en sostenibilitat per a cada tema material identificat.
 • Auditoria ObligatòriaLes memòries de sostenibilitat han de ser verificades per tercers independents abans de la seva inclusió en l’informe de gestió.
 • DigitalitzacióLes memòries es presentaran en format electrònic (XHTML) per facilitar la comparació entre empreses.
 

Com han de preparar-se les Petites i Mitjanes Empreses (PIMES)?

 

Tot i que no són obligatòries, es suggereix que les PIMES adaptin progressivament els seus informes de sostenibilitat als Estàndards Europeus d’Informació en Matèria de Sostenibilitat (ESRS). Les PIMES poden anticipar la sol·licitud d’informació clau per part de grans empreses, ja que la CSRD obliga a informar sobre impactes socials i ambientals a tota la cadena de valor.

Aquelles PIMES afectades per la Llei 11/2018 han d’informar sobre la taxonomia a la memòria de l’exercici 2023, presentant percentatges de facturació, inversions i despeses d’explotació ambientalment sostenibles.

Rumb a un Futur Transparent i Sostenible

En resum, aquesta nova directiva marca una fita en la transparència i responsabilitat empresarial, promovent la sostenibilitat i contribuint al canvi cap a un futur més verd i just. Les empreses europees es preparen per a un camí més sostenible i transparent!

Amb ENVOLTA ENERGIA, por la sostenibilitat corporativa.

 

Si la teva empresa busca desenvolupar un pla de sostenibilitat o assessorament en responsabilitat corporativa, contacta amb Envolta Energia. Estem compromesos a guiar-te cap a pràctiques empresarials més sostenibles i responsables. 

Envolta Energia, el teu soci de confiança en sostenibilitat empresarial. Oferim assessorament integral en responsabilitat corporativa i desenvolupem plans de sostenibilitat personalitzats. Amb la nova CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), estem preparats per guiar la teva empresa cap a un futur transparent, verd i just. Contacta amb nosaltres per potenciar la teva reputació empresarial, accedir a finançament sostenible i destacar en un mercat orientat cap a pràctiques ètiques i sostenibles.

Articles relacionats

Gasos renovables

Futur empresarial més sostenible : Petjada de carboni i nou reial decret

Empreses adapten-se a legislació ambiental, destacant canvis al Reial Decret 163/2014 sobre petjada de carboni. Les noves normes tenen un enfocament més rigurós en la sostenibilitat i amb més transparència. Les obligacions ampliades, entraran en vigor al gener de 2025 obligan a analitzar i publicar la petjada de CO₂ per empreses amb més de 250 empleats. Envolta Energia ofereix solucions per afrontar aquest canvi, fomentant una transició cap a un futur empresarial més verd i conscient.

Llegir més »
plaques solars barates
Energia Solar

Tancant amb èxit l’any: Envolta impulsa la descarbonització cap al futur

Envolta Energia celebra els èxits del 2023 en la descarbonització de l’energia mitjançant més de 50 projectes sostenibles, incloent instal·lacions fotovoltaiques i plantes de biogàs. Destaquen la instal·lació de 31 plantes solars, contribuint a la transició cap a energies renovables. La companyia expressa el seu compromís continu cap a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, desitjant a tots els stakeholders un pròsper 2024.

Llegir més »
Sostenibilitat

Rehabilitació energètica: una oportunitat d’inversió rendible i sostenible

Descobreix com transformar la teva llar amb les últimes ajudes de la Unió Europea i Catalunya per a la rehabilitació sostenible. Aprofita les oportunitats d’incentius per instal·lar punts de càrrega, desenvolupar comunitats energètiques i millorar l’eficiència dels habitatges. Amb un enfocament en l’eficiència energètica i les energies renovables, la rehabilitació no només millora la vida quotidiana, sinó que també és una inversió rendible.

Llegir més »