Futur empresarial més sostenible : Petjada de carboni i nou reial decret

Preparem-nos pel canvi...

Més enllà de l'impacte ambiental, una obligació ampliada

El panorama empresarial està experimentant un canvi radical impulsat per la consciència ambiental i la necessitat d’abordar la crisi climàtica i mitigar-ne els efectes. Amb la creixent preocupació per la sostenibilitat, les expectatives dels consumidors i les regulacions governamentals s’ha posat un èmfasi significatiu en la transparència i la responsabilitat ambiental. Mesurar les emissions no només permet a les empreses avaluar l’impacte negatiu que tenen en el medi ambient, sinó que també obre la porta a oportunitats per optimitzar processos, millorar l’eficiència i establir pràctiques més sostenibles que poden donar fruits de millora econòmica a la llarga.

Les empreses, siguin grans corporacions o PIMES, juguen un paper fonamental en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Les polítiques i governs legislatius també juguen un paper essencial per a construir un futur més sostenible, a través de noves lleis, regulacions, limitacions i obligacions a seguir. Des de la Unió Europea, s’han establert objectius de neutralitat climàtica per l’any 2050

–> L’escenari i regles de joc està canviant, i cada vegada més, les empreses estaran obligades a publicar i reduir la seva petjada de carboni i contribuir com agents clau a la preservació del nostre planeta. 

Un exemple clar és la modificació del Reial Decret 163/2014 sobre el registre de petjada de carboni, la compensació i projectes d’absorció que s’ha aprovat aquest 2024 i entrarà en vigor al gener 2025: on la sostenibilitat no és una opció, sinó una necessitat.


Conceptes clau: petjada de carboni i la descarbonització

  • Que és la petjada de carboni?

La petjada de carboni, també coneguda com a empremta de CO₂, és el rastre que deixa una entitat, sigui una persona, empresa o producte en termes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) durant el seu cicle de vida. Quantifica l’impacte ambiental, sigui directe o indirecte relacionat amb l’energia i contaminants consumits a partir de combustibles fòssils, i es mesura en tones de CO₂ equivalent. És a dir que les empreses han d’avaluar les emissions directes o pròpies derivades de la combustió de combustibles fòssils (abast 1), les indirectes associades a la generació d’electricitat (abast 2) i les emissions indirectes de combustió que no formen part del control de l’empresa (abast 3). El seu objectiu és identificar punts específics on es poden implementar petits o grans canvis (en processos, generació d’energia renovable, estratègia) per poder transitar cap a pràctiques més sostenibles.

  • Pla de sostenibilitat estratègic, actiu clau per reduir les emissions

En el cas d’una empresa, és ideal tenir ben mesurat els consums i residus derivats de l’activitat econòmica. La clau per reduir l’empremta de carboni és tenir un pla de sostenibilitat amb accions tangibles, que tinguin un impacte real en la reducció de CO₂ del negoci. La incorporació d’energies renovables, l’optimització de processos, i l’adopció d’una estratègia transversal i circular basada en sostenibilitat (proveïdors locals, circularitat, …) poden ser algunes de les accions fonamentals reduir les emissions. 

  • Complement a la reducció de CO₂, la compensació de CO₂

Si la reducció directa d’algunes emissions equivalents són inevitables, podríem parlar de compensació o absorció de CO₂. Evidentment, la seva reducció és prioritària, ja que com diu el proverbi: és millor arreglar el problema que posar-hi una tireta i que torni a aparèixer la ferida.  Aquesta alternativa permet contrarestar l’impacte ambiental invertint en projectes que absorbeixen o redueixin la mateixa quantitat que has emès, creant un equilibri ambiental. Alguns exemples poden ser: la reforestació, els projectes d’energies renovables, millora d’eficiència energètica d’edificis o projectes de conservació de biodiversitat.

Modificació prominent del Reial Decret 163/2014, 14 de març:
>> obligacions ampliades i nou escenari

En el context d’urgència climàtica, l’avantprojecte de Reial Decret proposa modificacions a l’actual Reial Decret 163/2014, que estableix el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni a Espanya. Aquestes modificacions reflecteixen el compromís continu del govern en reforçar i perfeccionar el marc normatiu relacionat amb la mesura, compensació i absorció d’emissions de carboni. 

Entre les possibles actualitzacions s’inclouen aspectes com la inclusió de noves categories de projectes, requisits més rigorosos per a la comptabilitat d’emissions, així com l’obligació de realitzar i publicar un càlcul de petjada en alguna tipologia i grandària d’empresa. 

 

Certificats B Corp

Aquest projecte de modificació busca alinear la normativa nacional amb els estàndards i objectius internacionals, tant europeus com globals, i fomenta la participació proactiva de les empreses en reduir el seu impacte ambiental. Resumim alguns aspectes claus de la seva modificació que influiran directament a totes les organitzacions, persones treballadores, entre d’altres: 

  • Motivació. Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de 2021

Aprovada el 22 d’abril de 2021, la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica és una legislació espanyola que se centra a abordar qüestions relacionades amb el canvi climàtic i promoure un model energètic més sostenible. Estableix un marc legal per fer front als reptes ambientals, amb àmbits com la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’impuls de les energies renovables, la millora de l’eficiència energètica i la promoció de la mobilitat sostenible.

  • Empreses i grups d’interès implicades

Les empreses, tant petites com grans, estan subjectes a aquesta llei, amb un impacte més significatiu per les més grans, les administracions públiques i els esdeveniments massius, afectant no només l’empresa en si, sinó també els seus grups d’interès com treballadors, la cadena de subministrament i el consell d’administració.

  • Obligacions en transparència de CO₂ 

El projecte de modificació estipula que les empreses amb més de 250 empleats han de calcular obligatòriament la seva empremta de CO₂ (abast 1 i 2), establir un pla de reducció i publicar-ho obertament a la seva web. L’avaluació de l’abast 3 serà voluntària, i les obligacions entren en vigor l’1 de gener de 2025, amb la primera empremta anual corresponent a l’any 2024.

  • Nous conceptes a conèixer

Aquesta nova legislació introdueix conceptes com el “carboni blau”, que es refereix als fluxos i l’emmagatzematge de carboni en ecosistemes marins susceptibles de gestió, i la “petjada de carboni dels esdeveniments”. També incorpora noves mesures per avaluar projectes d’absorció de CO₂ amb l’objectiu de garantir la traçabilitat.

Adaptació proactiva: avaluació, estratègia de sostenibilitat i comunicació

Com preparar-se?

Per afrontar amb èxit els reptes de sostenibilitat, l’adaptació proactiva esdevé fonamental per a les empreses. A més de sol·licitar estudis de petjada de carboni, és crucial avaluar d’impacte que detecti àrees d’oportunitat i implementar estratègies i plans de sostenibilitat.

Noves oportunitats de negoci

Aquesta aproximació no només redueix les emissions, sinó que també crea oportunitats de negoci, millora les relacions amb proveïdors i contribueix a un millor posicionament de mercat. També és possible crear noves línies de negoci que es basin en la sostenibilitat.

Busca un soci en sostenibilitat

En aquest camí cap a la sostenibilitat, la col·laboració amb un expert és essencial. A Envolta, com a experts en descarbonització, oferim una visió integral, assegurant solucions tangibles i  executables dins de plans estratègics personalitzats. La nostra experiència ens ha convertit en el partner d’empreses que desitgen no només complir amb les normatives, sinó ser un referent en la creació d’un futur empresarial més sostenible i conscient.

Un futur més verd, al mesurar i reduir les nostres emissions en CO2

En resum, la transformació cap a un model corporatiu més sostenible, no és només una responsabilitat, sinóuna oportunitat per al creixement i la innovació. El nou Real Decret Llei ofereix un marc legislatiu pel canvi, i perquè les institucions avancin en el camí de la transició energètic, liderant un món empresarial més verd i responsable. 

 

Contacta amb Envolta Energia i comença el teu viatge cap a la sostenibilitat empresarial!

Articles relacionats

plaques solars barates
Energia Solar

Tancant amb èxit l’any: Envolta impulsa la descarbonització cap al futur

Envolta Energia celebra els èxits del 2023 en la descarbonització de l’energia mitjançant més de 50 projectes sostenibles, incloent instal·lacions fotovoltaiques i plantes de biogàs. Destaquen la instal·lació de 31 plantes solars, contribuint a la transició cap a energies renovables. La companyia expressa el seu compromís continu cap a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, desitjant a tots els stakeholders un pròsper 2024.

Llegir més »
Sostenibilidad y responsabilidad corporativa
Ajudes

Empreses i CSRD: El Camí Cap a un Futur Transparent i Sostenible

Converteix la sostenibilitat en el teu avantatge competitiu amb Envolta Energia. Desenvolupem plans adaptats a la nova CSRD per a empreses compromeses amb un futur verd i just. Destaca en transparència i responsabilitat corporativa. Parlem de la nova directiva europea que amplia la visió i amplifica la importància de la sostenibilitat i el seu equilibri amb el balanç econòmic.

Llegir més »
Sostenibilitat

Rehabilitació energètica: una oportunitat d’inversió rendible i sostenible

Descobreix com transformar la teva llar amb les últimes ajudes de la Unió Europea i Catalunya per a la rehabilitació sostenible. Aprofita les oportunitats d’incentius per instal·lar punts de càrrega, desenvolupar comunitats energètiques i millorar l’eficiència dels habitatges. Amb un enfocament en l’eficiència energètica i les energies renovables, la rehabilitació no només millora la vida quotidiana, sinó que també és una inversió rendible.

Llegir més »