Impulsem sostenibilitat: Projecte DENN de 100 kW

El 2022 va ser un any de creixement per a Envolta gràcies a la confiança dels nostres clients. I si parlem de clients, DENN és un gran exemple.

🌞 Producció anual: 141.029 kWh
⚡ Cobertura de consum: 61%
🌲 Emissions anuals evitades: 37.356 kg de CO2

El 2022 va ser un any de creixement per a Envolta gràcies a la confiança dels nostres clients. I si parlem de clients, DENN és un gran exemple. Projectem la instal·lació fotovoltaica en la nau situada en Polinyà:

Consta de 243 panells solars de 405W, una potència de 99,63 kW permetent aconseguir una producció màxima anual de 141.029 kWh. Proveeix el 61% de l’energia consumida històricament de la xarxa, la qual cosa permet evitar l’emissió de 37.356 kg de CO₂ al medi ambient. Les dades reals de la performance del 2022 ens mostren una producció de 66.488 KWH en 6 mesos de funcionament.

Es tracta d’un projecte clau en mà de Envolta Energia, pel qual s’ha realitzat l’enginyeria, la instal·lació, la posada en marxa i la legalització. Pel disseny de la planta s’han tingut en compte diversos aspectes com: els consums energètics anuals, l’orientació dels panells, la superfície disponible, la climatologia i la irradiació solar segons la ubicació.

El 2023 promet!

Articles relacionats

Gasos renovables

Futur empresarial més sostenible : Petjada de carboni i nou reial decret

Empreses adapten-se a legislació ambiental, destacant canvis al Reial Decret 163/2014 sobre petjada de carboni. Les noves normes tenen un enfocament més rigurós en la sostenibilitat i amb més transparència. Les obligacions ampliades, entraran en vigor al gener de 2025 obligan a analitzar i publicar la petjada de CO₂ per empreses amb més de 250 empleats. Envolta Energia ofereix solucions per afrontar aquest canvi, fomentant una transició cap a un futur empresarial més verd i conscient.

Llegir més »
plaques solars barates
Energia Solar

Tancant amb èxit l’any: Envolta impulsa la descarbonització cap al futur

Envolta Energia celebra els èxits del 2023 en la descarbonització de l’energia mitjançant més de 50 projectes sostenibles, incloent instal·lacions fotovoltaiques i plantes de biogàs. Destaquen la instal·lació de 31 plantes solars, contribuint a la transició cap a energies renovables. La companyia expressa el seu compromís continu cap a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, desitjant a tots els stakeholders un pròsper 2024.

Llegir més »
Sostenibilidad y responsabilidad corporativa
Ajudes

Empreses i CSRD: El Camí Cap a un Futur Transparent i Sostenible

Converteix la sostenibilitat en el teu avantatge competitiu amb Envolta Energia. Desenvolupem plans adaptats a la nova CSRD per a empreses compromeses amb un futur verd i just. Destaca en transparència i responsabilitat corporativa. Parlem de la nova directiva europea que amplia la visió i amplifica la importància de la sostenibilitat i el seu equilibri amb el balanç econòmic.

Llegir més »