Gestió de residus i energies renovables, clau en el desenvolupament sostenible

Segons l’Agencia Internacional d’Energies Renovables (IRENA), la transició energètica representa un canvi progressiu per reemplaçar la generació de energia amb combustibles fòssils, per un mix d’energia renovable i local amb zero emissions de gasos d’efecte hivernacle. És un canvi cap a una economia sostenible, i s’alinea amb la missió i visió d’Envolta Energia. Reduir aquestes emissions de CO2 es clau per poder mitigar els seus efectes en el canvi climàtic, així com també millorar la eficiència energètica, el desenvolupament sostenible, i la transició cap a una economia circular. En general, l’impacte de la transició energètica va més enllà del medi ambient, ja que afecta a quasi tots els aspectes de la societat. 

La llei 16/2017 del canvi climàtic, aprovat pel Parlament de Catalunya i el Pacte Nacional per la Transició Energètica, proposa assolir el 27% del consum d’energia amb renovables al 2030 al territori. Amb la motivació d’arribar als objectius energètics a Catalunya, Envolta Energia participa activament en projectes públics i municipals com es el cas que presentem avui. Es tracta de la instal·lació fotovoltaica a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) als municipis de municipis de Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols activa des de ja fa un parell d’anys. Indubtablement, un dels grans projectes d’èxit que ens fan sentir orgullosos.

Seguint amb els reptes de sostenibilitat, la gestió i depuració de aigües residuals és una prioritat per poder dar abast al consum hídric que existeix i continua creixent actualment entre la societat. Es imprescindible tractar l’aigua utilitzada i bruta per què pugui tornar al cicle d’aigua i així ser reutilitzada per a diferents aplicacions. En aquestes instal·lacions arriba l’aigua residual de la xarxa de clavegueram, i a través de diversos processos físics, químics i/o biològics, l’aigua passa per un tractament, es neteja i es separa de possibles sòlids contaminants, fangs de matèria orgànica o diferents microorganismes. Les tecnologies esmentades de tractament d’aigua necessiten d’un alt consum energètic, tan com l’ús d’electricitat i de calor, que intenta ser coberta amb origen 100% renovable. Durant els darrers anys, a més a més s’han desenvolupat nous sistemes i processos per sanejar l’aigua residual amb més eficiència energètica i d’alt rendiment, reduint també el consum energètic.

Es per això, que avui toca posar en enfàsi a la nostra planta fotovoltaica de alta potència per l’explotació manteniment i conservació de sistemes de sanejament al EDAR municipal de Castell d’Aro. A l’any 2021, Envolta Energia va realitzar l’enginyeria, l’execució, posada en marxa i legalització de la instal·lació de més de 200 plaques solar de 400 Wp cadascuna, lo que es tradueix en 82,4 kWp de potència instal·lada. La planta de generació d’energia solar per l’autoconsum ocupen una superfície total de 714 m2, i el seu disseny ha tingut en compte els consums energètics anuals de l’EDAR, la irradiació solar segons la ubicació geogràfica, l’orientació dels panells, la climatologia, la superfície disponible, i l’aspecte visual i ambiental. Amb l’objectiu de reduir les emissions, en aquest cas Agbar ha reduït aproximadament 53.750 kg d’emissió de CO2 cada any, equivalent a gairebé 6 voltes a la terra en cotxe de combustió.

La instal·lació fotovoltaica en la EDAR és un excel·lent exemple de com l’energia renovable pot contribuir a reduir la petjada de carboni i millorar la sostenibilitat en la gestió d’aigües residuals. A més, aquest projecte demostra la importància de la col·laboració entre el sector públic i privat per a aconseguir un canvi real i significatiu cap a un futur més sostenible.

Gràcies a aquesta inversió, s’han generat 120MWh anuals que es destinaran a alimentar energèticament la planta de tractament d’aigües, amb capacitat de depurar 4.600.00 m3/any (4,6 hm3). Tenint en compte un preu de l’electricitat mig de 0,2€ el kWh, el projecte produeix un estalvi al client de 24.000€ anuals, aproximadament. Aquestes inversions públiques del Consorci d’Aigües Costa Brava de Girona, aposten a transformar les depuradores en centres de recuperació i generació de recursos, potenciant així els objectius de la transició energètica a través de l’aplicació de l’economia circular al sistema de sanejament.

Des de Envolta Energia, aquest 2023 seguirem participant activament a la transició energètica, reforçant l’aposta per a la sostenibilitat, la preservació de l’entorn, i l’autoconsum amb energia renovables amb l’objectiu d’assolir el balanç energètic zero.

Articles relacionats

Gasos renovables

Futur empresarial més sostenible : Petjada de carboni i nou reial decret

Empreses adapten-se a legislació ambiental, destacant canvis al Reial Decret 163/2014 sobre petjada de carboni. Les noves normes tenen un enfocament més rigurós en la sostenibilitat i amb més transparència. Les obligacions ampliades, entraran en vigor al gener de 2025 obligan a analitzar i publicar la petjada de CO₂ per empreses amb més de 250 empleats. Envolta Energia ofereix solucions per afrontar aquest canvi, fomentant una transició cap a un futur empresarial més verd i conscient.

Llegir més »
plaques solars barates
Energia Solar

Tancant amb èxit l’any: Envolta impulsa la descarbonització cap al futur

Envolta Energia celebra els èxits del 2023 en la descarbonització de l’energia mitjançant més de 50 projectes sostenibles, incloent instal·lacions fotovoltaiques i plantes de biogàs. Destaquen la instal·lació de 31 plantes solars, contribuint a la transició cap a energies renovables. La companyia expressa el seu compromís continu cap a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, desitjant a tots els stakeholders un pròsper 2024.

Llegir més »
Sostenibilidad y responsabilidad corporativa
Ajudes

Empreses i CSRD: El Camí Cap a un Futur Transparent i Sostenible

Converteix la sostenibilitat en el teu avantatge competitiu amb Envolta Energia. Desenvolupem plans adaptats a la nova CSRD per a empreses compromeses amb un futur verd i just. Destaca en transparència i responsabilitat corporativa. Parlem de la nova directiva europea que amplia la visió i amplifica la importància de la sostenibilitat i el seu equilibri amb el balanç econòmic.

Llegir més »