Equip

L’equip, liderat per Màrius Aguirre i Xavier Tauler, compta amb els millors col·laboradors a nivell internacional, especialment de països com Alemanya, Suïssa i França, els quals son capdavanters en sostenibilitat i ús d’energies renovables​.

Experts en energies renovables i sostenibilitat

Som un equip d’experts en energies renovables i sostenibilitat, concretament, en el camp de la descarbonització a través de l’energia fotovoltaica i en el camp de la gestió de residus i recursos a través de les bioenergies. 

Partners Internacionals

Comptem amb els millors col·laboradors a nivell internacional, especialment de països com Alemanya, Suïssa i França, els quals son capdavanters en sostenibilitat i ús d’energies renovables.

Xavi Tauler

Co-founder

Enginyeria Industrial
Expert en Energia Fotovoltaica

Marius Aguirre

Co-founder

Enginyeria de Forests
Expert en Bioenergies

Know-how en energies renovables

Aportem el segell de qualitat d’empreses líders europees en energies, i gràcies a això, podem facilitar la captació de finançament dels projectes, tant nacional com internacional.

EXPERTS EN ENERGIA FOTOVOLTAICA

L’Energia Solar fotovoltaica aprofita la radiació solar per produir electricitat.  Es tracta doncs d’una font completament renovable, la tecnologia de la qual ha experimentat una  dràstica reducció de costos i una gran millora de l’eficiència en els darrers 10 anys. 

Una planta fotovoltaica permet l’autoconsum d’energia verda i genera importants estalvis econòmics a la factura d’electricitat. 

Actualment, l’energia produïda pels panells solars ja pot ser acumulada en bateries, permetent adaptar la generació d’energia al consum de llars o empreses

EXPERTS EN BIOENERGIES

La bioenergia ens permet produir energia renovable procedent de l'aprofitament de la matèria orgànica o industrial. D'aquesta manera podem convertir residus en recursos. 

El biogàs és un gas combustible que es genera a partir de la digestió anaeròbia de material orgànic. A més de la producció d'energia el procés també serveix per digerir residus que després poden ser usats com a biofertilitzants, dins d'un procés d'economia circular.

L'energia de la biomassa és l'obtinguda mitjançant la combustió de la matèria orgànica. A partir d'aquesta combustió podem generar lògicament energia tèrmica però també electricitat.

L'ús combinat de biogàs i la biomassa permet oferir solucions integrals adaptades a cada cas per oferir la millor valorització dels residus.

VISIÓ TRANSVERSAL DE LA SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat ambiental però també  econòmica. 

Entenem la sostenibilitat com una palanca que s’ha d’integrar dins les estratègies de les organitzacions de manera transversal. 

Això, implicarà una transformació integral dins les organitzacions en tots els àmbits; en la forma de produir,  de gestionar els seus recursos i residus, i de comunicar-se amb els clients.

CONSULTORIA EXECUTABLE

Treballem des dels objectius, prioritzant aquelles iniciatives que millor s’adapten al nostres clients, fins a l’entrega del projecte clau en mà.

Evaluem i  dissenyem projectes amb les millors tècniques disponibles en energies renovables i dirigim l’execució  d’aquestes, prenent la responsabilitat de fer possible tot allò que proposem. 

Comptem amb una dilatada experiència internacional en el desenvolupament i  l’execució de projectes d’energies renovables, el qual ens aporta  una visió molt ben fonamentada de quina solució es la més adequada en cada cas. 

 

Contacta'ns

info@envoltaenergia.com
chevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram