Sostenibilitat, 
el pilar clau per guanyar competitivitat

Les organitzacions que integrin de manera transversal la sostenibilitat dins la seva estratègia, guanyaran competitivitat i eficiència respecte els seus competidors.

Més rendibilitat

Tota mesura proposada per Envolta, anirà sempre lligada a una millora de la rendibilitat financera via l’optimització de recursos i processos, així com d’una major eficiència energètica.

Més valor afegit

Un model d’organització més sostenible es percebut pels consumidors i clients finals com una organització amb més valor afegit.

 Oferim tecnologia i enginyeria comunicable, és a dir; sabem que tota inversió i canvi en una organització ha de ser visible internament i externament, millorant així el posicionament i els avantatges competitus respecte els competidors

Més adaptada al marc normatiu

Un model d’organització sostenible serà més flexible per adaptar-se al canviant i cada vegada més exigent marc normatiu.

L'horitzó 2030 proposat per Europa i confirmat per Espanya, preveu uns objectius molt ambiciosos en matèria de descarbonització.

Aquest és certament un objectiu ambiciós,  però assolible si adaptem les millors estrategies en sostenibilitat. 

El compliment dels objectius anirà lligat a una càrrega impositiva sobre les emissions que pot anar dels 20 fins als 100 €/Tona CO2.

Vols afegir la sostenibilitat com una palanca clau de l’estratègia de la teva organització?

Contacta'ns

info@envoltaenergia.com
chevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram